hsnLightBox

hsnLightBox Nedir ?

hsnLightBox bir resim, html ve çoklu ortam içeriklerini sayfa üzerinde görüntüleyebilmenizi sağlayan bir araçtır. JQuery kütüphanesi kullanılarak oluşturulmuştur. MIT and GPL licenses altında lisanslıdır. Şuan için beta aşamasındadır.

hsnLightBox ile neler yapılabilir ?

Nasıl Kullanılır ?

hsnLightBox eklentisini çalıştırabilmeniz için indirmiş olduğunuz hsnLightBox klasörünü sitenizin kök dizinine kopyalamak ve gerekli dosyaları sayfanıza çağırmak yeterli olacaktır. hsnLightBox klasörünü kök dizinine kopyalamak zorunda değilsiniz. Fakat aşağıdaki anlatım sizin hsnLightBox klasörünü kök dizinine kopyamış varsayarak yapılmıştır.

JQuery kütüphanesini çağıralım

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>

hsnLightBox eklenti dosyalarımızı çağıralım

<link href="hsnLightBox/hsnLightBox.css?v=beta" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" >
<script type="text/javascript" src="hsnLightBox/hsnLightBox.js?v=beta"></script>

Bir link oluşturun ve hsnLightBox ile açmak istediğiniz içeriğin adresini href paremetresine ekleyin.

<a class="resim" href="http://farm9.staticflickr.com/8183/8362012092_601c3dbf28.jpg"></a>

Daha sonra bu linke eklemiş olduğunuz class yada id paremetresi ile hsnLightBox ı çalıştıran javascript kod bloğunu sayfanıza ekleyin

<script type="text/javascript">
 $(function(){
   $('.resim').hsnLightBox();
 });
</script>

Örnek kullanımlar

<a class="resim" href="http://farm9.staticflickr.com/8183/8362012092_601c3dbf28.jpg">
 <img src="http://farm9.staticflickr.com/8183/8362012092_601c3dbf28.jpg" width="50" height="50"/>
</a>
<a class="resim" href="http://farm9.staticflickr.com/8216/8446443942_b369acc3f9_z.jpg">
 <img src="http://farm9.staticflickr.com/8216/8446443942_b369acc3f9_z.jpg" width="50" height="50"/>
</a>
<a class="resim" href="http://farm8.staticflickr.com/7117/7660910332_d10b4e60c9_c.jpg">
 <img src="http://farm8.staticflickr.com/7117/7660910332_d10b4e60c9_c.jpg" width="50" height="50"/>
</a>
<a class="resim" href="http://farm9.staticflickr.com/8472/8102937726_d12048d08c_z.jpg">
 <img src="http://farm9.staticflickr.com/8472/8102937726_d12048d08c_z.jpg" width="50" height="50"/>
</a>
$(function(){
 $('.resim').hsnLightBox();
});

<a class="galeri" rel="galeri-grup" href="http://farm9.staticflickr.com/8183/8362012092_601c3dbf28.jpg">
 <img src="http://farm9.staticflickr.com/8183/8362012092_601c3dbf28.jpg" width="50" height="50"/>
</a>
<a class="galeri" rel="galeri-grup" href="http://farm9.staticflickr.com/8216/8446443942_b369acc3f9_z.jpg">
 <img src="http://farm9.staticflickr.com/8216/8446443942_b369acc3f9_z.jpg" width="50" height="50"/>
</a>
<a class="galeri" rel="galeri-grup" href="http://farm8.staticflickr.com/7117/7660910332_d10b4e60c9_c.jpg">
 <img src="http://farm8.staticflickr.com/7117/7660910332_d10b4e60c9_c.jpg" width="50" height="50"/>
</a>
<a class="galeri" rel="galeri-grup" href="http://farm9.staticflickr.com/8472/8102937726_d12048d08c_z.jpg">
 <img src="http://farm9.staticflickr.com/8472/8102937726_d12048d08c_z.jpg" width="50" height="50"/>
</a>
$(function(){
 $('.galeri').hsnLightBox(); // Galeri ismini rel niteliğinde belirtmeniz gerekli !
 //Yada
 $('a[rel=galeri-grup]').hsnLightBox();
});

<a id="ornek1" href="#satirici">Satır içi html (Otomatik yükseklik/genişlik algılama)</a>
<a id="ornek2" href="#">Harici html kod</a>
<a id="ornek3" href="hsnLightBox/ornekler/ajax.php">Ajax</a>
<a id="ornek4" href="http://www.adobe.com/jp/events/cs3_web_edition_tour/swfs/perform.swf">Swf</a>
<a id="ornek5" href="hsnLightBox/ornekler/iframe.html">Iframe</a>
<a id="ornek6" href="http://www.youtube.com/embed/ngSP5TP99kg?autoplay=1">Video - YouTube</a>
$(function(){
 $('#ornek1').hsnLightBox();
 $('#ornek2').hsnLightBox({
  icerik : '<div style="color:blue;">Merhaba Dünya !!!</div>'
 });
 $('#ornek3').hsnLightBox({
   ajaxVeri: {veri:'Deneme'}	
 });
 $('#ornek4').hsnLightBox({
   otoBoyutlandir: false
 });
 $('#ornek5').hsnLightBox({
   nesneTipi : 'iframe',
   nesneGenislik : 1150,
   nesneYukseklik : 700
 });
 $('#ornek6').hsnLightBox({
   nesneTipi : 'iframe',
   nesneGenislik : 600,
   nesneYukseklik : 400
 });
});

Kullanım İpuçları

Tetikleme Manuel resim galerisini açma Manuel içerik açma Manuel video açmak Manuel içerik açma (tip 2)

Mevcut Seçenekler

Seçenek Açıklama
Saydamlık Arkaplanın saydamlığını belirler.
{
	saydamlik	:	0.5
}
Arkaplan rengi Arkaplan rengini belirler.
{
	apRengi	:	'#000'
}
Otomatik Boyutlandırma Açılacak pencerenin, içeriğin boyutlarına göre otomatik boyutlanıp boyutlanmıyacağını belirler.
{
	otoBoyutlandir : false /* Default degeri true dur */
	nesneGenislik : 560 /* Default değer */
	nesneYukseklik : 340 /* Default değer */
	/* iframe ve swf içerik tiplerinde otomatik boyutlandırma yoktur. Belirlediğiniz yükseklik ve genişliğe göre pencere açılır. Bu yüzden bu özelliği kullanmanıza gerek yoktur.*/
}
Ajax Data Type Ajax işlemleri için veri alış veriş biçimini(dataType) belirler
{
	ajaxDataType : 'html' /*Default değeri html dir.*/
}
Hata Mesajı (Genel) Ajax işlemleri sırasında 404 hatası dışındaki tüm hatalarda görünecek hata mesajı. Hata kodunu mesajın sonuna ekliyecektir.
{
	hataMesaji	:	'Bir hata oluştu ! Hata Kodu:' /*Hata kodu mesajın sonuna eklenecektir.*/
}
Hata Mesajı (404) Ajax işlemleri sırasında 404 hatalarında görünecek hata mesajı.
{
	hataMesaji404	:	'Sayfa bulunamadı !'
}
Animasyon Süresi Galeri resimlerinin değişimi sırasındaki animasyon süresini belirler.
{
	animasyonSuresi	:	500 /*milisaniye*/
}
Padding hsnLightBox çerçeve kalınlık değerini belirler. Piksel cinsinden değerler alır.
{
	padding	:	10 /*Pixel*/
}
swf swf içerik türü için seçenekleri belirler.
{
	wmode:	'transparent',
	allowfullscreen:	'true',
	allowscriptaccess:	'always'
}
Kapat Butonu Kapat butonunun gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. true ve false değerleri alabilir.
{
	kapatButonuGoster	:	true
}
Yön Butonları Resim galerisinde resimler arasında kolayca hareket edebilmenizi sağlayan yön butonlarının gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
{
	yonButonuGoster		:	true
}
Klavye kısayolları Esc hsnLightBox ı kapatır.
> Bir sonraki galeri resminini açar.
< Bir önceki galeri resmini açar.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Copyright 2013 Hasan Aydoğdu